RESERVES i PREUS

Els preus indicats a la nostra web són per habitatge i nit. A la confirmació de la reserva s’efectuarà un pagament del 30% de l’import del lloguer.

La quantitat restant es farà efectiva el dia d’entrada a l'habitatge.

INCLÒS EN EL PREU

El consum d'aigua, electricitat i gas.

NO INCLÒS

Llençols i tovalloles.

OCUPACIÓ

L’ocupació dels habitatges no podrà ser superior a l’indicat a la reserva, el no compliment d’aquesta condició comportarà l’expulsió immediata sense cap dret de reemborsament de l’import de la reserva.

FIANÇA

El dia d’entrada a l’habitatge es lliurarà la quantitat indicada en el contracte, en qualitat de FIANÇA pels possibles desperfectes que es puguin ocasionar i els hi serà retornada íntegrament, tret que s’hagi produït algun tipus de desperfecte greu. En el cas que la quantitat lliurada no fos suficient, el llogater es compromet a pagar la resta.

NETEJA

El dia de sortida han de deixar els apartaments en les mateixes condicions que l’han trobat, en cas contrari, hauran d’abonar la neteja.

ANIMALS DOMÈSTICS

Per norma general, a tots els habitatges estan PROHIBITS els animals. Si cap habitatge accepta mascotes, estarà indicat explícitament a la web i els llogaters seran els responsables dels possibles desperfectes que puguin ocasionar.

CORREU

Per evitar possibles retards o pèrdues en la seva correspondència, els aconsellem adreçar-la directament a l’Agència, indicant el seu nom.

HORARI

La nostra agència està oberta durant tot l’any.

-Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 9h a 13h / 16h a 19h. Dissabtes de 9h a 13h.

-Horari d’estiu: de dilluns a dissabte de 9h a 13h / 16h a 20h.

*Poden consultar el nostre horari actualitzat respecte dies festius a Google.

ENTRADES / SORTIDES

L’entrada als habitatges serà a partir de les 16 hr de la tarda. El dia de sortida es deixaran els apartaments lliures abans de les 10h del matí.

ANUL·LACIONS

Es podrà efectuar la cancel·lació de la reserva  en qualsevol moment, però excepte en casos especials i segons l’Art.32 del decret 53/ 1994 del 8 de Febrer que regula el règim de lloguers turístics se’ls retindrà les següents quantitats :

        a) -5% de la paga i senyal, quan l’anul·lació es faci amb trenta dies d’antelació a la data fixada per

ocupar l’apartament/casa.

b) -50% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb trenta o menys dies i més de set.

c) -100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de set dies d’antelació.

Important - Per efectuar la cancel·lació ,en cas de produir-se, dirigiu-vos a info@immobiliariafalco.com indicant el nº de reserva i el motiu de la cancel·lació.

ESTADES CURTES

L’estància mínima pels habitatges és d’una setmana (7 nits) per estades inferiors, prèvia consulta, porten un recàrrec del 20% sobre el preu mostrat a la web.

PETICIONS ESPECIALS

Es prendran en consideració tota mena de peticions especials però l'agència no en garanteix la concessió

PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades personals rebran el tractament que les correspon d'acord amb la llei de protecció de dades i en cap cas seran cedides a tercers per cap tipus d'activitat ja sigui privada o comercial.

*Els llogaters són totalment responsables durant la seva estada de l’habitatge